Công tác chuẩn bị Audio Hà Nội tại triển lãm AV Show lần thứ 17