Làm thế nào để sử dụng APTX HD? | Chia sẻ kiến thức 47

APTX HD và cách sử dụng. APTX là một bộ thuật toán codec (mã hóa và giải mã hóa) âm thanh 16-bit được phát triển từ năm 1980, dùng để truyền âm thanh không dây từ thiết bị phát đến thiết bị nhận. APTX HD là bản nâng cấp của APTX. Để sử dụng được APTX HD, bạn cần có phần cứng có trang bị APTX HD.

AudioHaNoi TV